Đang xử lí...

Thông báo chuyển giảng đường ngày 25/8/2018 phục vụ thi tuyển sinh thạc sĩ tiếng Anh - ISB

TT

TÊN HỌC PHẦN

MÃ HỌC PHẦN

NGÀNH

GIẢNG VIÊN

CA HỌC

CHUYỂN SANG GĐ

1

Kế toán tài chính

18C1307021701

TD1

Nguyễn Thị Phương Hồng

Sáng 7

A316

E202

2

Đầu tư tài chính

18C1305040409

KI3 CLC

Trần Thị Hải Lý

Sáng 7

A319

E203

3

Kế toán quản trị (EN)

18C1307031201

KI1 CLC

Trịnh Hiệp Thiện

Chiều 7

A316

B410

4

Marketing công nghiệp

18C1303030102

KM2

Hoàng Cửu Long

Chiều 7

A319

E203