Đang xử lí...

Thông báo lịch Báo cáo ngoại khoá buổi 1 chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Khóa 41 ĐHCQ; ĐHCQ-CLC

Các bạn sinh viên Khoá 41 – Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp (KN1-KN10 và KN1CLC) tham gia Báo cáo ngoại khoá Buổi 1.

 

Thời gian: 17 giờ 30 – 20 giờ 30, tối thứ hai, ngày 01/10/2018 tại hội trường A116 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3.

 

Lưu ý: Giảng viên sẽ điểm danh theo lớp để tính điểm quá trình cho môn học Báo cáo ngoại khoá.