Đang xử lí...

Thông báo chuyển phòng học ERP do bảo trì phòng máy - Ngày 07-08/01/2019

Vì lý do bảo trì phòng máy tính và hệ thống server nên sinh viên vui lòng đổi phòng học các lớp ERP trong hai ngày 07 và 08 tháng 01/2019 để bộ phận IT xử lý. Sau thời gian trên, sinh viên học theo thời khóa biểu như bình thường.

 

Mã lớp HP

Ngày học

Giờ học

Giảng viên

Phòng cũ

Đổi sang phòng

19D1345000121

07/01/2019

7g10-11g30

Phan Hiền

A304

A401

19D1345000106

07/01/2019

17g45-21g10

Trương Việt Phương

A302

B512

19D1345000124

07/01/2019

17g45-21g10

Trần Lê Phúc Thịnh

A304

B513

19D1345000102

08/01/2019

12g45-17g05

Phan Hiền

A302

B516

19D1345000122

08/01/2019

12g45-17g05

Trương Việt Phương

A304

B517

19D1345000203

08/01/2019

7g10-11g30

Nguyễn Quốc Trung

A302

A401

19D1345000101

07/01/2018

7g10-11g30

Bùi Xuân Huy

Phòng A3.02 - Nghỉ  do giảng viên đi công tác, lịch học bù sẽ thông báo sau (xem tin trên LMS).

 

Ghi chú:

  • Cơ sở A – 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3
  • Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, quận 10