Đang xử lí...

Thông báo kiểm tra Báo cáo ngoại khóa, Khoa Quản trị kinh doanh, khóa 42 - ĐHCQ và ĐHCQ - CLC

Thông báo sinh viên Khóa 42 - Khoa Quản trị kinh doanh, gồm các lớp như sau:
Quản trị 1
Quản trị 2
Quản trị 3
Quản trị 4
Quản trị 5
Quản trị 1 - Chất lượng cao
Quản trị 2 - Chất lượng cao
làm bài kiểm tra Báo cáo ngoại khóa, cụ thể:
 
 
Sinh viên phải hoàn thành 20 câu trắc nghiệm trong vòng 25 phút (mỗi câu trắc nghiệm chỉ có 01 phương án đúng) trên hệ thống quản lý học tập LMS [lms.ueh.edu.vn].
 
Lưu ý quan trọng: sinh viên chỉ được thực hiện bài kiểm tra 01 (một) lần duy nhất.
 
Thời hạn truy cập làm bài kiểm tra trắc nghiệm từ 6h00 ngày 17/10/2019 đến 23h00 ngày 19/10/2019.
 
 
Thông tin thêm, sinh viên vui lòng liên Khoa Quản trị kinh doanh: phòng A1.14 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3; điện thoại: 028 38 231 594