Đang xử lí...

Thông báo buổi hướng dẫn đăng ký học phần online cho toàn thể sinh viên Khóa 45 – ĐHCQ

Phòng QLĐT-CTSV triển khai và hướng dẫn đăng ký học phần online cho toàn thể sinh viên Khóa 45 – ĐHCQ vào ngày 03/11/2019 tại Hội trường chính (A1.16 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3), cụ thể như sau:  

 

Thời gian

Các lớp

07g30,

ngày 03/11/2019

Các lớp 45/001 đến lớp 45/019;

Quản trị bệnh viện;

Tiếng Anh thương mại 1,2,3;

Marketing 1,2,3.

09g30,

ngày 03/11/2019

Các lớp 45/020 đến lớp 45/041;

Kinh doanh thương mại 1,2,3,4.

13g30,

ngày 03/11/2019

Các lớp 45/042 đến lớp 45/062;

Công nghệ phần mềm;

Quản trị lữ hành.

15g00,

ngày 03/11/2019

Các lớp 45/063 đến lớp 45/065;

Các lớp chất lượng cao;

Quản lý công;

Thống kê kinh doanh.

 

Sinh viên phải tham dự đầy đủ và đúng thời gian quy định để nghe phổ biến tránh các sai sót trong quá trình đăng ký về sau.