Đang xử lí...

Thông báo đổi phòng học do điều chỉnh sức chứa một số phòng học cơ sở E - 54 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1

Bắt đầu từ ngày 14/10/2019, nhà trường điều chỉnh lại sức chứa của một số phòng học tại cơ sở E, do đó Phòng KHĐT - KT xin thông báo việc điều chuyển phòng học của một số lớp học phần như sau:

 

Danh sách chi tiết: tải file.

- Cơ sở A: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3;

- Cơ sở D: 196 Trần Quang Khải, Q.1;

- Cơ sở E: 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1.

 

TT

TÊN HỌC PHẦN

Mã LHP

NGÀY, CA, THỨ, PHÒNG HỌC

CHUYỂN SANG

1

Quản trị rủi ro doanh nghiệp

19C1MAN50201301

Ngày 17/10/2019 - 28/11/2019,

Thứ Năm, Chiều, Phòng E103

A210

2

Sinh hoạt lớp buổi 2

19C1ADM53500597

Ngày 27/11/2019,

Thứ Tư, Sáng, Phòng A201

E303

3

PP nghiên cứu trong QT

19C1MAN50200811

Ngày 16/10/2019 - 27/11/2019,

Thứ Tư, Sáng, Phòng E204

A201

Ngày 22/11/2019,

Thứ Sáu, Sáng, Phòng E203

A309

4

Kinh tế vi mô

19C1ECO50100155

Ngày 19/10/2019 - 16/11/2019,

Thứ Bảy, Sáng, Phòng E404

E502

5

Tiếng Anh P1

19C1ENG51300191

Ngày 17/10/2019 - 28/11/2019,

Thứ Năm, Sáng, Phòng E404

A307

6

Tiếng Anh P3

19C1ENG51300396

Ngày 22/10/2019,

Thứ Ba, Sáng, Phòng E404

A306

7

Quản trị học

19C1MAN50200120

Ngày 16/10/2019 - 23/11/2019,

Thứ Tư, Sáng, Phòng E404

A307

8

Toán dành cho KTế và QT

19C1MAT50800149

Ngày 19/10/2019 - 16/11/2019,

Thứ Bảy, Chiều, Phòng E404

A307

9

Toán dành cho KTế và QT

19C1MAT50800154

Ngày 14/10/2019 - 11/11/2019,

Thứ Hai, Sáng, Phòng E404

A210

10

Tâm lý học quản lý

19C1ECO50102203

Ngày 16/10/2019 - 27/11/2019,

Thứ Tư, Sáng, Phòng E602

D203

11

Tiếng Anh P1

19C1ENG51300194

Ngày 17/10/2019 - 28/11/2019,

Thứ Năm, Sáng, Phòng E602

E603

12

Tiếng Anh P1

19C1ENG51300195

Ngày 17/10/2019 - 28/11/2019,

Thứ Năm, Sáng, Phòng E603

E602

13

Toán dành cho KTế và QT

19C1MAT50800161

Ngày 14/10/2019 - 04/11/2019,

Thứ Hai, Sáng, Phòng E603

A201

14

Kinh tế lượng

19C1MAT50800412

Ngày 18/10/2019 - 29/11/2019,

Thứ Sáu, Sáng, Phòng E604

A201

15

Tiếng Anh chuyên ngành QT

19C1ENG51304202

Ngày 21/11/2019,

Thứ Năm, Sáng, Phòng A307

A304

16

Kỹ năng Đọc TATM 5

19C1REA51302502

Ngày 28/11/2019,

Thứ Năm, Sáng, Phòng A307

A304

17

Kỹ năng Nghe TATM 3

19C1LIS51301104

Ngày 17/10/2019,

Thứ Năm, Sáng, Phòng A307

A201

18

KN thuyết trình bằng tiếng Anh

19C1ENG51303301

Ngày 23/10/2019 - 04/12/2019,

Thứ Tư, Sáng, Phòng A307

A302

19

KN thuyết trình bằng tiếng Anh

19C1ENG51303302

Ngày 16/10/2019,

Thứ Tư, Sáng, Phòng A307

A302

20

Tâm lý học quản lý

19C1ECO50102203

Ngày 16/10/2019 - 27/11/2019,

Thứ Tư, Sáng, Phòng E602

D203

21 Kinh tế vi mô 19C1ECO50100150

Ngày 14/10/2019 - 11/11/2019,

Thứ hai, Sáng, Phòng E401

A306