Đang xử lí...

Thông báo các buổi triển khai kế hoạch thực tập các khóa thuộc Khoa Kế toán

- Ngày 21/11/2019, lúc 18g00 đến 21g00, tại A116 (59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3): Triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập - Hệ ĐHCQ-K42
 
-  Ngày 26/11/2019, lúc 18g00 đến 21g00, tại G401 (311-319 Gia Phú, Q.6): Triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập - Hệ Liên thông ĐHCQ - khóa 23.1
 
-  Ngày 28/11/2019, lúc 18g00 đến 21g00, tại B215 (279 Nguyễn Tri Phương, Q.10): Triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập - Hệ Văn bằng 2 ĐHCQ - Khóa 20A