Đang xử lí...

Thông báo chuyển phòng học tại cơ sở A trong thời gian diễn tập DT-19

Căn cứ theo thông báo của Ủy ban nhân dân phường 6 quận 3 về việc cấm lưu thông trên các tuyến đường khu vực cơ sở A trong đó có ảnh hưởng các lớp học vào buổi sáng ngày 16/11, 17/11, 24/11/2019.
 
Phòng KHĐTKT xin được thông báo việc điều chỉnh phòng học như file đính kèm như sau:
 
 
TÊN HỌC PHẦN NGÀY, CA, THỨ, PHÒNG HỌC CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ
Kỹ năng Nói TATM 5 Ngày 16/11/2019, Thứ Bảy, Sáng, Phòng A306 E404 54 Nguyễn Văn Thủ Q.1
Luật dân sự 2 Ngày 16/11/2019, Thứ Bảy, Sáng, Phòng A309 D203 196 Trần Quang Khải Q.1
Tối ưu hóa Ngày 16/11/2019, Thứ Bảy, Sáng, Phòng A314 D301 196 Trần Quang Khải Q.1
Thẩm định kinh tế các dự án đầu tư Ngày 16/11/2019, Thứ Bảy, Sáng, Phòng A319 E504 54 Nguyễn Văn Thủ Q.1