Đang xử lí...

Thông báo triển khai kế hoạch học Giáo dục quốc phòng - An ninh Khóa 44-ĐHCQ - Đợt 2 năm 2019

Mời toàn thể sinh viên các lớp Khóa 44 – ĐHCQ có mặt tại Hội trường chính (A1.16 – 59C Nguyễn Đình Chiểu), vào lúc:
+ 08g00, Chủ Nhật, ngày 31/3/2019: sinh viên các lớp chuyên ngành [đợt 2] và các lớp học chương trình CLC Khóa 44-ĐHCQ;
+ Danh sách học GDQP-AN: File1, File2
 
 
Nội dung:
+ Triển khai kế hoạch học Giáo dục quốc phòng - An ninh(GDQP-AN);
+ Nội quy và quy định;
+ Công tác chuẩn bị.
 
 
Lưu ý:
- Lớp trưởng các lớp đến sớm 15 phút để ký nhận danh sách học GDQP-AN của lớp (Môn GDQP-AN học theo lớp sinh viên (lớp biên chế của học kỳ 1).
 
- Sinh viên có nhu cầu xác nhận học GDQP-AN để xin tạm hoãn học cho các Trung tâm ngoại ngữ, làm đơn xác nhận theo mẫu (tải đơn) nộp cho Thầy Can tại bàn số 16 phòng A0.14, 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP.HCM (phòng Quản lý đào tạo-Công tác sinh viên). 
 
- Các trường hợp bị sót tên học GDQP-AN, sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng QLĐT-CTSV (A0.14, bàn số 18 và 20) để giải quyết để đăng ký và đóng học phí bổ sung. Hạn chót là ngày 28/3/2019.