Đang xử lí...

Thông báo điều chỉnh lịch học Báo cáo ngoại khóa - Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại - Khóa 42 - ĐHCQ

- Sinh viên chờ thông báo chi tiết lịch học từ Khoa Ngoại ngữ kinh tế;

- Học phần Báo cáo ngoại khóa vẫn được giảng dạy và tính điểm học phần tích lũy.

- Sinh viên cần hỗ trợ thông tin, vui lòng liên hệ:

Khoa Ngoại ngữ kinh tế

Địa chỉ: Phòng A208, 59 C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 38242158

Email: nnkt@ueh.edu.vn