Đang xử lí...

Thông báo điều chỉnh giảng đường học phần Luật ngân hàng - Chuyên ngành Ngân hàng - Khóa 42 - ĐHCQ

CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG KHÓA 42

 

HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

LỚP

THỨ

GIỜ HỌC

GĐ mới

THỜI GIAN HỌC

GHI CHÚ

Luật ngân hàng

3

19D1BAN50601003

NH3

4

7g10-11g30

G203

B108

20/03/2019 - 08/05/2019

Chuyển sang phòng học B108 – 279 Nguyễn Tri Phương, quận 10

6

7g10-11g30

G103

B108

03/05/2019 - 10/05/2019

Luật ngân hàng

3

19D1BAN50601004

NH4

5

12g45-17g05

G204

B108

21/03/2019 - 09/05/2019

7

7g10-11g30

G103

B108

11/05/2019

Luật ngân hàng

3

19D1BAN50601005

NH5

6

7g10-11g30

G204

B108

22/03/2019 - 10/05/2019

3

12g45-17g05

G204

B108

07/05/2019