Đang xử lí...

Thông báo về việc mở cửa các khu vực tự học ngoài giờ hành chính để sinh viên học tập và ôn thi kết thúc học kỳ đầu năm 2019

Căn cứ Công văn số 1152/ĐHKT-TCHC ngày 20 tháng 6 năm 2018 về khung thời gian đào tạo năm 2019;
 
Để tạo điều kiện cho sinh viên học tập và ôn thi kết thúc học kỳ đầu năm  2019, Trường bố trí các khu vực tự học ngoài giờ hành chính cho sinh viên tại các cơ sở A, B, E; cụ thể như sau: xem tại đây