Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Hệ thống thông tin kế toán; Hệ thống thông tin kế toán III do cô Trà Lam phụ trách

1. Học phần HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN (mã học phần 19C1ACC50701412): KI-DHCQK43 lớp KI2 học vào chiều thứ 5 tại phòng B307: NGHỈ HỌC thứ 5 ngày 01/8/2019.
 
2. Học phần HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN III (mã học phần 19C13070512201): KN-VB2K20 lớp KN1 học buổi tối tại phòng B512: NGHỈ HỌC thứ 3 ngày 30/7/2019 và thứ 5 ngày 01/8/2019.