Đang xử lí...

Thông báo lịch nghỉ các lớp do cô Đỗ Thị Hải Ninh phụ trách giảng từ ngày 29/7/2019 đến ngày 01/8/2019

1, Lớp 19C1COM50302404  Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) Nghỉ chiều thứ 2 - 29/7/2019
2, Lớp 19C1COM50302405  Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) Nghỉ sáng thứ 3 - 30/7/2019
3, Lớp 19C1COM50302406  Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) Nghỉ chiều thứ 4 - 31/7/2019
4, Lớp 19C1MAR50301803  Quản trị marketing Nghỉ chiều thứ 3 - 30/7/2019
5, Lớp 19C1MAR50301804  Quản trị marketing Nghỉ sáng thứ 5 - 01/8/2019
6, Lớp 19C1MAR50309601  Marketing quốc tế (EN) Nghỉ chiều thứ 5 - 01/8/2019