Đang xử lí...

Thông báo danh sách điều chuyển lớp học trong thời gian thi tuyển sinh chương trình thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng anh năm 2019 ngày 24/8/2019

Theo kế hoạch tuyển sinh chương trình thạc sĩ năm 2019 của Viện đào tạo quốc tế (ISB). Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí sử dụng các phòng ở cơ sở A để phục vụ cho chương trình tuyển sinh thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng anh (MBus), thời gian sáng - chiều thứ 7 ngày 24/08/2019 và sáng, chiều Chủ nhật ngày 25/08/2019.

TT

TÊN HỌC PHẦN

MÃ HỌC PHẦN

CHUYỂN SANG GĐ

1

Kinh tế chính trị - phần TBCN

19C1POL51000501

A319

A308

2

Nghiên cứu marketing

19C1MAR50301701

A316

E501

3

Kỹ năng Nghe TATM 5

19C1LIS51301301

A319

E502

 

Trường hợp cần trao đổi thêm thông tin, vui lòng phản hồi về Phòng KHĐT–KT theo địa chỉ e-mail: qlgd@ueh.edu.vn hoặc điện thoại 38.532.247 (ext 28-gặp Trúc).