Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Điều hành CTCP đại chúng do cô Lương Thị Thảo phụ trách

STT

LHP

Tên học phần

Thời gian - Giảng đường

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Ghi chú

1

20D1FIN50501706

Điều hành CTCP đại chúng

Thứ Ba,12g45-17g05,G107,311-319 Gia Phú, P.1, Q.6, TP.HCM

07/01/2020

17/03/2020

Nghỉ học chiều 14/01/2020

2

20D1FIN505017201

Điều hành CTCP đại chúng

Thứ Ba,17g45-21g10,B410,279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM Thứ Ba,17g45-21g10,LMS,Học trên hệ thống LMS

07/01/2020

07/04/2020

Nghỉ học tối 14/01/2020