Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Tiếng Anh - P4 do cô Hoàng Anh Thư phụ trách giảng

- Sáng thứ ba 14/01: Lớp 20D1ENG513004108  ở G202 GV Hoàng Anh Thư
- Sáng thứ Tư 15/01: Lớp 20D1ENG51300477   ở G307 GV Hoàng Anh Thư