Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Thương mại quốc tế do Thầy Lê Minh Tuấn phụ trách giảng

STT

LHP

Tên học phần

Số tín chỉ

Thời gian - Giảng đường

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Ghi chú

1

20D1COM50302203

Thương mại quốc tế

3.00

Thứ Bảy,07g10-11g30,C(1.02),91 đường 3 tháng 2 Quận 10 TP.HCM

04/01/2020

21/03/2020

Nghỉ học sáng 04/01/2020

2

20D1COM503022401

Thương mại quốc tế

3.00

Thứ Bảy,17g45-21g10,B115,279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM

04/01/2020

11/04/2020

Nghỉ học tối 04/01/2020