Đang xử lí...

Thông báo V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

Thực hiện Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2020 và Hướng dẫn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, Trường đề nghị sinh viên các khóa, hệ chủ động thực hiện các công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, cụ thể như sau:
  1. Sinh viên phải thực hiện đeo khẩu trang y tế khi đến Trường.
  2. Trường trang bị dung dịch rửa tay tại khu vực công cộng ở các cơ sở trực thuộc để phục vụ sinh viên, viên chức, người lao động và khách đến liên hệ công tác.
  3. Đề nghị các sinh viên có triệu chứng như sốt, ho, viêm đường hô hấp… chủ động nghỉ học để tránh lây nhiễm.

Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona hiệu quả, Trường đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QLĐT-CTSV

 

 

(đã ký)

 

 

ThS. Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh