Đang xử lí...

Thông báo học trực tuyến trên LMS học phần do cô Võ Thị Hồng Lê - Khoa Ngoại ngữ kinh tế giảng

 
1. Lớp 20D1ENG51306801 Văn hóa Anh - Mỹ sáng thứ 3 ngày 11/02/2020 từ 7:15
 
2. Lớp 20D1ENG51306002 English for International Business Part 2 chiều thứ 4 ngày 12/02/2020/ từ 12:45
 
3. Lớp 20D1ENG51305801 English for Foreign Trade Part 4 chiều thứ 6 ngày 14/02/2020 từ 12:45
 
Ghi chú: Sinh viên cần thêm thông tin có thể trao đổi với giảng viên qua email - levth@ueh.edu.vn