Đang xử lí...

Thông báo về việc tiếp nhận thông tin người học trong thời gian giảng dạy trực tuyến 17-22/02/2020

Căn cứ vào công văn số 281/TB-ĐHKT-KHĐTKT, ngày 14 tháng 02 năm 2020 V/việc giảng dạy và học tập hình thức online từ ngày 17/02 đến hết ngày 29/02/2020, nay Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên thông báo:

 

            Trong quá trình học online, nếu có những trở ngại, vướng mắc trong quá trình tiếp thu bài giảng hoặc có những đề xuất kiến nghị, sinh viên có thể gửi thông tin qua email qldt_ctsv@ueh.edu.vn để phòng QLĐT-CTSV tập họp và báo cáo Ban Giám Hiệu tìm giải pháp hỗ trợ người học.

 

            Sinh viên cần lưu ý:

  1. Hỗ trợ kỹ thuật, cấp lại password email của người học: Phòng Công nghệ thông tin (điện thoại: 028.382.57263, 091.371.3238);
  2. Hỗ trợ về thời khóa biểu, lịch thi, giảng đường: Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí: (028.385.32247, 0908.371.654);
  3. Các trường hợp sinh viên mới đăng ký bổ sung, chưa có tên trong sách học LMS, sinh viên liên hệ Phòng QLĐT-CTSV để được cập nhật: (ĐHCQ: 0919.845.204; ĐHCQ-CLC, VB2ĐHCQ,LTĐHCQ: 093210930788).

 

Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo của Nhà trường trên trang http://daotao.ueh.edu.vn; http://online.ueh.edu.vn