Đang xử lí...

Thông báo hủy kế hoạch học Giáo dục quốc phòng – An ninh của sinh viên Khóa 45-ĐHCQ

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Trung ương và địa phương, thông báo của Trung tâm Giáo dục quốc phòng – An ninh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nay Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên thông báo:

 

-Hủy lịch học Giáo dục quốc phòng – An ninh của sinh viên Khóa 45-ĐHCQ (theo kế hoạch dự kiến học từ ngày 30/3/2020 đến 25/4/2020), kể cả sinh viên chương trình cử nhân tài năng Khóa 43-ĐHCQ của Viện Đào tạo quốc tế.

 

Trong 04 tuần lễ không học Giáo dục quốc phòng-An ninh, sinh viên Khóa 45-ĐHCQ chú ý theo dõi thông báo của Trường để kịp thời nắm bắt các thông tin mới.

 

-Việc hoàn lại học phí Giáo dục quốc phòng-An ninh sẽ có thông báo hướng dẫn của Phòng tài chính – Kế toán sau.