Đang xử lí...

Thông báo lịch học ôn tiếng Anh đầu ra – Đợt 1 năm 2020 theo hình thức trực tuyến (online) từ ngày 22/5/2020

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 và điều kiện thực tế chưa thuận tiện tổ chức học. Theo đề nghị của Khoa Ngoại ngữ kinh tế, phòng Quản lý đào tạo – CTSV sẽ tổ chức Học ôn tiếng Anh đầu ra – Đợt 1 năm 2020 theo hình thức trực tuyến (online) từ ngày 22/5/2020.

 

Giảng viên sẽ thông tin đến sinh viên hình thức học online trên trang lms.ueh.edu.vn và/hoặc email sinh viên […@st.ueh.edu.vn] trước 18g00 ngày 22/5/2020.

 

Lịch học sẽ được cập nhật vào tài khoản sinh viên từ ngày 19/5/2020 tại mục Thời khóa biểu và lịch thi trên trang online.ueh.edu.vn

 

Rất mong sinh viên thông cảm vì sự bất tiện này! 

 

Trường hợp cần đổi trao thêm, sinh viên lòng gửi email về Thầy Tấn – tan@ueh.edu.vn