Đang xử lí...

Thông báo lịch học Giáo dục thể chất học phần nâng cao (GDTC2) Khóa 44 – Đại học chính quy Chương trình đào tạo chất lượng cao

Tình hình giảng dạy môn học Giáo dục thể chất bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19. Các lớp Khóa 44 ĐHCQ-CLC có lịch giảng bắt đầu 02/01/2020 học các môn học phần 2 (30 tiết) đã học được 3 buổi học (9 tiết).

 

Hiện nay, các lớp này còn thiếu 07 buổi học (21 tiết) kể cả kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. Vì vậy, Ban Giáo dục thể chất sẽ giảng dạy cho các lớp Khóa 44 ĐHCQ-CLC trong khoảng thời gian từ ngày 15/6/2020 đến 21/6/2020.

 

Trường hợp cần trao đổi thêm, sinh viên vui lòng liên hệ Thư ký Ban Giáo dục thể chất, Thầy Sỹ: trongsy@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: (028) 38 55 00 67.

 

Lịch học các buổi còn lại của các lớp

Khóa 44 – Đại học chính quy Chương trình đào tạo chất lượng cao