Đang xử lí...

Thông báo nghỉ các lớp học phần do Thầy Nguyễn Quốc Hùng giảng dạy

Sinh viên có lịch học thuộc các lớp học phần bên dưới, do Thầy Nguyễn Quốc Hùng sẽ nghỉ học theo thông tin tại cột Ghi chú của bảng bên dưới:

HỌC PHẦN

MÃ LHP

THỨ

GIỜ HỌC

THỜI GIAN

GHI CHÚ

Nghiên cứu marketing

21D1MAR503017402

3

17g45-21g10

B2-202

05/01/2021 - 06/04/2021

Nghỉ tối thứ 3, 02/02/2021

Nghiên cứu thị trường

21D1MAR50308601

3

7g10-11g30

B1-508

05/01/2021 - 16/03/2021

Nghỉ sáng thứ 3, 02/02/2021

Marketing căn bản

21D1MAR50300111

6

7g10-11g30

B1-502

15/01/2021 - 07/05/2021

Nghỉ sáng thứ 6, 29/01/2021

Lưu ý: Sinh viên theo học bình thường sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch.