Đang xử lí...

Thông báo học Giáo dục quốc phòng - An ninh Khóa 46 ĐHCQ (từ ngày 01/03/2021 đến 27/03/2021)

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của Trường và căn cứ Công văn số 22/KH-GDQP ngày 19/02/2021 về Kế hoạch tổ chức tiếp nhận, quản lý, rèn luyện và hoạt động ngoại khóa Khóa 395/20 của Trung tâm GDQPAN-ĐHQG TP.HCM, nay Phòng Đào tạo thông báo:
 
 
1. Danh sách các lớp học Giáo dục quốc phòng-An ninh đợt 1
Lịch học Giáo dục quốc phòng-An ninh Khóa 46-ĐHCQ (đợt 1), từ ngày 01/03/2021 đến ngày 27/03/2021 gồm các lớp sinh viên của các ngành sau:
+Ngành Kinh tế (từ KE001 đến KE011);
+Ngành Quản trị kinh doanh (từ BA001 đến BA012);
+Ngành Kinh tế quốc tế (từ KQ001 đến KQ007);
+Ngành Tài chính-Ngân hàng (từ FB001 đến FB017);
+Ngành Kế toán (từ AC001 đến AC014);
+Ngành Quản trị khách sạn (từ HM001 đến HM005);
+Ngành Toán Kinh tế (từ TO001 đến TO003);
+Ngành Hệ thống thông tin quản lý (từ HT001 đến HT006);
+Ngành Luật (từ LU001 đến LU004).
 
Danh sách sinh viên học đợt 1: xem chi tiết
 
 
2. Lịch học
- Danh sách biên chế học GDQPAN: xem chi tiết;  Trong đó: C= ký hiệu Đại đội; A= ký hiệu Tiểu đội.
+Hướng dẫn sử dụng phần mềm Zoom: xem chi tiết hoặc tải file;
+Quy định và hướng dẫn học trực tuyến: xem chi tiết hoặc tải file;
+Giáo trình, tài liệu tham khảo: xem chi tiết;
+Lịch học: xem chi tiết.
- Từ ngày 01/03/2021: sinh viên bắt đầu học phần lý thuyết (học trực tuyến qua ứng dụng Zoom trong 2 tuần). Sinh viên sử dụng email do UEH cấp để đăng nhập, lịch giảng dạy GDQPAN như sau:
+Giờ học sáng: 07g30 – 10g45;
+Giờ học chiều: 13g00 – 16g00.
- Ngày 15/03/2021 (thứ Hai): tập trung học phần thực hành tại Trung tâm GDQPAN tại Bình Dương (chi tiết xem thông báo ngày 10/03/2021).
 
 
3. Khai báo y tế
Thực hiện khai báo y tế đối với sinh viên học GDQPAN trên Website của Trung tâm [chờ cập nhật link] bắt đầu từ ngày 08/03/2021 đến 18g00 ngày 10/03/2021
 
 
Lưu ý:
+ Phòng Đào tạo lưu ý sinh viên thuộc các lớp có tên trên xem và chủ động thực hiện theo kế hoạch giảng dạy;
+ Chuyên viên phụ trách: Thầy Can, email: dcan@ueh.edu.vn