Đang xử lí...

Thông báo lịch tập trung đưa sinh viên khóa 46 ĐHCQ đến Trung tâm Giáo dục quốc phòng-An ninh vào ngày 15/3/2021 - Đợt 1

-Sinh viên thực hiện khai báo y tế theo quy định của Trung tâm GDQPAN từ ngày đến 18g00, ngày 10/3/2021 tại website của Trung tâm GDQPAN (ttgdqp.edu.vn).

 

-Nội dung công việc chuẩn bị của sinh viên (xem)

 

-Ngày 15/3/2021 Trường tổ chức xe đưa sinh viên đến bàn giao cho Trung tâm GDQPAN-ĐHQG TP. HCM (Bình Dương) theo lịch cụ thể (xem bảng bên dưới)

Địa điểm tập trung: Khu vực lề đường trước số 3 Công trường quốc tế (Hồ Con Rùa), sinh viên có mặt tại điểm tập trung trước giờ xe chạy 15 phút và tuân thủ hướng dẫn lên xe.

 

Lưu ý: Sinh viên phải mang khẩu trang đúng quy định khi đến khu vực tập trung, trên xe và khi vào Trung tâm GDQPAN.

 

Giờ xe chạy

Nhóm

Lớp sinh viên

05g45

 

C1 đến C5

DH46AC001 đến DH46AC014.

DH46BA001 đến DH46BA004,

DH46BA006 và DH46BA012.

 

 

 

07g00

 

 

C6 đến C10

DH46BA005;

DH46BA007 đến DH46BA011.

DH46FB001 đến  DH46FB011,

DH46FB015 đến  DH46FB017.

 

 

 

11g10

 

C11  đến C15

DH46FB012 đến  DH46FB014.

DH46KQ001 đến DH46KQ007.

DH46HT001 đến DH46HT005.

DH46KE003, DH46KE004 và DH46KE011.

DH46HM002, DH46HM005.

 

 

 

12g15

 

 

C16 đến C20

DH46HM001, DH46HM003 và DH46HM004.

DH46KE001, DH46KE002.

DH46KE005 đến DH46KE010.

DH46LU001 đến DH46LU004.

DH46TO001 đến DH46TO003.

DH46HT006.

 

Sinh viên đi tự túc có mặt tại Trung tâm GDQPAN (Trung tâm GDQPAN, số 1 Lê Quý Đôn, Khu đô thị ĐHQG TP. HCM, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, Bình Dương).

+Buổi sáng: C1 đến C5: 06g50; C6 đến C10: 07g50;

+Buổi chiều:C11 đến C15: 12g20; C16 đến C20: 13g20.

 

Chuyên viên phụ trách: Thầy Can - dcan@ueh.edu.vn