Đang xử lí...

Thông báo nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Khóa 39 - ĐHCQ xét tốt nghiệp học kỳ đầu năm 2017

Thực hiện quy định chuẩn TOEIC đối với sinh viên Đại học chính quy (ĐHCQ) của trường, phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên (QLĐT-CTSV) thông báo về việc nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để xét tốt nghiệp  học kỳ đầu năm 2017  đối với sinh viên khóa 39 – ĐHCQ (bao gồm khóa 39 chương trình chất lượng cao) như sau:

1. Các chứng chỉ cần nộp

Sinh viên đăng ký nộp trên trang Portal cá nhân và nộp một trong những bản sao (bản photo có công chứng)  các chứng chỉ hoặc bản sao các giấy chứng nhận điểm thi tiếng Anh quốc tế theo bảng dưới đây với tổng điểm quy định tương ứng :

Ngành/chuyên ngành

Tổng điểm tối thiểu phải đạt

TOEIC

TOEFL iBT

IELTS

1. Ngoại thương, Du lịch. Kinh doanh quốc tế

550

55

4.5

2. Các ngành/chuyên ngành khác

450

45

4.0

Thời hạn giá trị của các chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận điểm nêu trên là 2 năm kể từ ngày thi tính đến thời điểm xét tốt nghiệp. Cụ thể, để đủ điều kiện xét tốt nghiệp năm 2017, thời điểm ghi trên chứng chỉ tiếng Anh quốc tế từ 01/2015 trở về sau.

2. Phương thức đăng ký nộp chứng chỉ tiếng Anh:

            Sinh viên đăng ký nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để xét tốt nghiệp tại trang Portal cá nhân theo các bước như sau:

Ø  Vào trang Portal cá nhân;

Ø  Chọn “Nộp chứng chỉ ngoại ngữ”;

Ø  Nhập đầy đủ các thông tin: Loại chứng chỉ, Tổng điểm, điểm các kỷ năng (nếu có), ngày thi, ID chứng chỉ (số chứng minh nhân dân);

Ø  Nhấn “Lưu thông tin” ;

Ø  Sau đó, hệ thống sẽ báo ở dòng “Danh sách chứng chỉ đã nhập” các thông tin vể “hạn xét tốt nghiệp” và “chờ thẩm tra”;

Ø  Sau khi có kết quả thẩm tra, hệ thống báo “Hợp lệ” hoặc “Không hợp lệ”;

3. Thời gian và địa điểm nộp chứng chỉ:

Phòng QLĐT-CTSV tổ chức theo nhận chứng chỉ (bản photo có công chứng) như sau:

            - Từ ngày 21/11/2016 đến 26/11/2016: lớp trưởng nhận danh sách tại Văn phòng khoa và nhận chứng chỉ của sinh viên trong lớp;

            - Từ ngày 28/3/2017 đến 30/3/2017: lớp trưởng nộp danh sách và chứng chỉ tại Văn phòng khoa trong giờ hành chính;

            - Từ ngày 04/4/2017 đến 07/4/2017 : thư ký khoa bàn giao danh sách nộp và các chứng chỉ cho phòng QLĐT-CTSV trong giờ hành chính;

           

            Đối với sinh viên xét tốt nghiệp các đợt tiếp theo trong năm 2017, phòng QLĐT-CTSV sẽ có thông báo hướng dẫn nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế cụ thể sau.