Đang xử lí...

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 - Đại học chính quy Khóa 35,36,37 và 38

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1  NĂM 2017

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY : Khóa 35,36,37,38

 

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

Hệ đào tạo

GHI CHÚ

1.

Thời gian đăng ký và nộp đơn xét tốt nghiệp (TN)

01/3/2017

–03/3/2017

ĐHCQ

K.35,36,37,38

Đăng ký trên trang portal, download đơn theo mẫu, nộp đơn tại P.QLĐT-CTSV (A0.15)

2.

Họp xét tốt nghiệp

09/3/2017

 

 

3.

Thông báo danh sách đạt TN

10/3/2017

 

Trên trang http://online.ueh.edu.vn

4.

Thời gian phát bằng TN  (dự kiến)

03/4/2017