Đang xử lí...

Kế hoạch đăng ký và xét tốt nghiệp tháng 12/2017

TT

NỘI DUNG

ĐHCQ

VB2ĐHCQ

LTĐHCQ

1.

Khóa đăng ký xét tốt nghiệp

35,36,37,

38,39

15,16,16B,17,17B

18A

18,19,20,

20B

2.

Thời gian đăng ký và nộp đơn xét tốt nghiệp(đăng ký trên trang portal, download đơn theo mẫu, nộp đơn tại bàn 5, phòng A0.14)

08/11/2017–

09/11/2017

06/11/2017–

07/11/2017

06/11/2017–

07/11/2017

3.

Họp xét tốt nghiệp

16/11/2017

4.

Thông báo danh sách đạt tốt nghiệp đợt 4 năm 2017

17/11/2017 tại trang http://online.ueh.edu.vn

5.

Cấp giấy chứng nhận , bảng điểm.

Tập huấn lễ tốt nghiệp

Dự kiến 14g00 ngày 20/12/2017

6.

Lễ tốt nghiệp

Dự kiến 8g00 ngày 22/12/2017

 

Ghi chú:

-Phòng A0.14, 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP.HCM.

-ĐHCQ: Đại học chính quy; Chuyên viên phụ trách: Thầy Sơn: nhson@ueh.edu.vn

-VB2ĐHCQ: Văn bằng 2 đại học chính quy; Chuyên viên phụ trách: Cô Lan: ntlan@ueh.edu.vn

-LTĐHCQ: Liên thông đại học chính quy; Chuyên viên phụ trách: Cô Lan: ntlan@ueh.edu.vn