Đang xử lí...

Kế hoạch xét tốt nghiệp học kỳ đầu năm 2017 - VB2ĐHCQ các khóa 14,15,16,16B,17,17B - LTĐHCQ các khóa 17,18,19,20

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP HỌC KỲ ĐẦU NĂM 2017

VB2ĐHCQ: Khóa 14,15,16,16B,17,17B -  LTĐHCQ:  Khóa 17,18,19,20

 

STT

 

 

NỘI DUNG

 

 

THỜI GIAN

 

HỆ ĐÀO TẠO

 

GHI CHÚ

 

Đợt tháng 4 - Hệ Văn bằng 2 ĐHCQ, Liên thông ĐHCQ

1.

Thời gian đăng ký và nộp đơn xét TN

28/3/2017 – 29/3/2017

 VB2ĐHCQ

 LTĐHCQ

Đăng ký trên trang portal, download đơn theo mẫu, nộp đơn tại P.QLĐT-CTSV (A0.15)

2.

 

Họp xét tốt nghiệp

 

13/4/2017

 

 

 

3.

 

Thông báo danh sách đạt tốt nghiệp

14/4/2017

 

Trên trang http://online.ueh.edu.vn

4.

 

Tập huấn lễ tốt nghiệp

 

Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

 

14g00  18/5/2017

 

Lễ TN dự kiến lúc 8g00 ngày 20/5/2017