Đang xử lí...

Thông báo nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế xét miễn thi học phần tiếng Anh đầu ra đối với hệ LTĐHCQ và hệ VB2ĐHCQ (đợt 2-2017)

Căn cứ Quy định của trường về áp dụng chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên tốt nghiệp Văn bằng 2 Đại học chính quy (VB2ĐHCQ) và Liên thông Đại học chính quy (LTĐHCQ);

            Căn cứ Tờ trình số 266/TTr-ĐHKT-QLĐT-CTSV ngày 28 tháng 10 năm 2013 về xét miễn thi học phần tiếng Anh đầu ra đối với sinh viên VB2ĐHCQ (từ khóa 15) và LTĐHCQ (từ khóa 17);

­            Trường thông báo về việc nộp văn bằng hoặc chứng chỉ tiếng Anh xét miễn thi học phần tiếng Anh đầu ra đợt 2  năm 2017 đối với sinh viên hệ  LTĐHCQ (từ khóa 22 trở về trước) và hệ VB2ĐHCQ (từ khóa 20 trở về trước), cụ thể như sau:

1. Các văn bằng, chứng chỉ được miễn thi :

            1.1. Văn bằng tốt nghiệp:

            - Bản sao bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh (không phân biệt loại hình đào tạo);

            - Bản sao bằng tốt nghiệp đại học tại nước ngoài mà ngôn ngữ dùng trong đào tạo là tiếng Anh;

            1.2. Các loại chứng chỉ:

Sinh viên nộp một trong những bản sao (bản photo có chứng thực bản sao) các chứng chỉ (hoặc bản sao giấy chứng nhận điểm thi) tiếng Anh quốc tế theo bảng dưới đây với tổng điểm quy định tương ứng :

Tổng điểm tối thiểu phải đạt

TOEIC

TOEFL iBT

IELTS

450

45

4.0

Thời hạn giá trị của các chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận điểm nêu trên là 2 năm kể từ ngày thi, tính đến thời điểm xét miễn thi học phần tiếng Anh đầu ra. Cụ thể, để đủ điều kiện xét miễn thi, thời điểm thi ghi trên chứng chỉ tiếng Anh quốc tế từ 01/2015 trở về sau.

2. Thời gian và địa điểm nộp chứng chỉ

            - Từ ngày 06/11/2017 đến 10/11/2017 :

                        + Sáng : từ 07g30 đến 11g30

                        + Chiều : từ 13g30 đến 16g30

            - Địa điểm : Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên (Phòng A0.14, bàn số 5)

 

            Trường sẽ thông báo hướng dẫn nộp các văn bằng, chứng chỉ được miễn thi tiếng Anh đầu ra hệ VB2ĐHCQ và hệ LTĐHCQ đợt tiếp theo vào tháng 2/2018.