Đang xử lí...

Thông báo nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Khóa 35, 36, 37, 38, 39 - Đại học chính quy xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

Thực hiện quy định chuẩn TOEIC đối với sinh viên Đại học chính quy (ĐHCQ), Trường thông báo về việc nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 đối với sinh viên khóa 35, 36, 37, 38, 39 - ĐHCQ như sau:

1. Các chứng chỉ cần nộp

Sinh viên đăng ký nộp trên trang Portal cá nhân và nộp một trong những bản sao (bản photo có công chứng) các chứng chỉ hoặc bản sao các giấy chứng nhận điểm thi tiếng Anh quốc tế theo bảng dưới đây với tổng điểm quy định tương ứng :

Ngành/chuyên ngành

Tổng điểm tối thiểu phải đạt

TOEIC

TOEFL iBT

IELTS

1. Ngoại thương, Du lịch, Kinh doanh quốc tế

550

55

4.5

2. Các ngành/chuyên ngành khác

450

45

4.0

Thời hạn giá trị của các chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận điểm nêu trên là 2 năm kể từ ngày thi tính đến thời điểm xét tốt nghiệp. Cụ thể, để đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018, thời điểm thi ghi trên chứng chỉ tiếng Anh quốc tế từ 01/2016 trở về sau.

2. Phương thức đăng ký nộp chứng chỉ tiếng Anh:

            Sinh viên đăng ký nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để xét tốt nghiệp tại trang Portal cá nhân theo các bước như sau:

Ø  Vào trang Portal cá nhân;

Ø  Chọn “Nộp chứng chỉ ngoại ngữ”;

Ø  Nhập đầy đủ các thông tin: Loại chứng chỉ, Tổng điểm, điểm các kỷ năng (nếu có), ngày thi, ID chứng chỉ (số chứng minh nhân dân);

Ø  Nhấn “Lưu thông tin” ;

Ø  Sau đó, hệ thống sẽ báo ở dòng “Danh sách chứng chỉ đã nhập” các thông tin vể “hạn xét tốt nghiệp” và “chờ thẩm tra”;

Ø  Sau khi có kết quả thẩm tra, hệ thống báo “Hợp lệ” hoặc “Không hợp lệ”;

3. Thời gian và địa điểm nộp chứng chỉ:

            - Từ ngày 26/02/2018 đến 27/02/2018

                        + Sáng : từ 07g30 đến 11g30

                        + Chiều : từ 13g30 đến 16g30

            - Địa điểm : Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên (Phòng A0.14, bàn số 5)

Lưu ý: Đối với những sinh viên nộp các chứng chỉ hoặc bản sao các giấy chứng nhận điểm thi tiếng Anh quốc tế sau thời gian trên, sinh viên không được nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Văn bằng tốt nghiệp khi chưa có kết quả thẩm tra từ tổ chức cấp chứng chỉ.

           

            Đối với sinh viên xét tốt nghiệp các đợt tiếp theo trong năm 2018, trường sẽ có thông báo hướng dẫn nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đợt 2 vào tháng 4/2018.

 


Chuyên viên phụ trách: C. Lan - ntlan@ueh.edu.vn, số điện thoại liên hệ; 028 38230082 ext: 141