Đang xử lí...

Quy định chuẩn đầu ra tiếng Anh, kỹ năng và kiến thức tin học chương trình tiên tiến quốc tế UEH bậc đại học (áp dụng từ khóa 43)

- Chuẩn đầu ra về kỹ năng và kiến thức tin học (áp dụng từ khóa 43): xem chi tiết

- Chuẩn đầu ra tiếng Anh (áp dụng khóa 43, 44): xem chi tiết