Đang xử lí...

Thông báo lịch triển khai kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp cho toàn thể sinh viên khóa 41 – ĐHCQ

Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo của Khóa 41 – ĐHCQ, nay Phòng QLĐT-CTSV thông báo đến các Khoa, Viện đào tạo, Ban cán sự các lớp khóa 41 – ĐHCQ lịch triển khai kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp cho toàn thể sinh viên khóa 41 – ĐHCQ. Địa điểm: Hội trường chính (A1.16) – 59C Nguyễn Đình Chiểu, theo lịch cụ thể như sau:

 

+ 17g30, thứ Tư, ngày 10/10/2018 các lớp: Kinh tế học; Kinh tế kế hoạch -Đầu tư 1,2; Quản lý nguồn nhân lực 1,2; Thẩm định giá 1,2; Kinh tế bất động sản; Quản trị 1,2,3,4,5; Quản trị 1,2,3-CLC; Quản trị chất lượng 1,2; Quản trị khởi nghiệp; Ngoại thương 1,2; Kinh doanh thương mại 1,2,3,4; Quản trị lữ hành1,2.

 

+ 17g30, thứ Năm, ngày 11/10/2018 các lớp: Kinh doanh quốc tế 1,2; Kinh doanh quốc tế 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-CLC; Marketing 1,2,3,4; Kinh doanh bảo hiểm; Tài chính 1,2,3,4,5,6; Tài chính 1,2-CLC; Nhân hàng 1,2,3,4,5; Chứng khoán.

 

+ 17g30, thứ Sáu, ngày 12/10/2018 các lớp: Tài chính công 1,2,3,4; Kiểm toán 1,2; Kiểm toán 1,2,3,4-CLC; Kế toán 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; Kế toán -CLC; Kế toán công 1,2; Thống kê kinh doanh; Toán tài chính; Tin học quản lý; Luật kinh doanh; Tiếng Anh thương mại 1,2; ISB 1,2,3,4,5,6.