Đang xử lí...

Thông báo đăng ký dự lễ tốt nghiệp tháng 12/2018 dành cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 8/2018 (K21 – LTĐHCQ) và tháng 9/2018 (ĐHCQ, LTĐHCQ và VB2ĐHCQ)

Lễ tốt nghiệp đợt tháng 12/2018 dự kiến tổ chức lúc 07g30 ngày 28/12/2018 tại Hội trường A.116 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 8/2018 và tháng 9/2018 có nhu cầu dự lễ tốt nghiệp vui lòng đăng ký qua email: totnghiep_dhcq@ueh.edu.vn (theo mẫu). Sinh viên sẽ nhận được email phản hồi của Phòng Quản lý đào tạo – CTSV khi đã nhận được thông tin đăng ký dự lễ Tốt nghiệp.

Thời gian đăng ký dự lễ tốt nghiệp: từ ngày 01/12/2018 đến ngày 15/12/2018.

MẪU EMAIL ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP

Tiêu đề email: Đăng ký dự lễ Tốt nghiệp tháng 12/2018 – Mã số SV: ………….

Nội dung email:

  • Mã Sinh viên: ............................................
  • Họ và Tên: ..................................................
  • Lớp: ...........................................................
  • Chuyên ngành: .........................................
  • Khóa học: ....................................................
  • Tốt nghiệp đợt tháng: …./2018
  • Số lượng người thân đi dự lễ cùng: …. người

 

Danh sách sinh viên dự lễ tốt nghiệp và chia đợt được công bố trên website www.online.ueh.edu.vnwww.daotao.ueh.edu.vn lúc 16g30 ngày 24/12/2018.

 

Một số lưu ý dành cho sinh viên dự lễ tốt nghiệp và người thân đi dự lễ cùng:

  • Sinh viên có mặt lúc 6g30 ngày 28/12/2018 tại sảnh tầng trệt – 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 để làm các thủ tục thuê lễ phục tốt nghiệp.
  • Sinh viên và người thân dự lễ có mặt và ổn định chỗ ngồi trong Hội trường A.116 trước 7g30 ngày 28/12/2018 để Lễ tốt nghiệp được tổ chức đúng theo quy định.
  • Sinh viên và người thân dự lễ vui lòng tự bảo quản tư trang, tiền và các vật dụng quý để tránh các trường hợp xấu có thể xảy ra.