Đang xử lí...

Kế hoạch xét tốt nghiệp VB2ĐHCQ, LTĐHCQ - Học kỳ đầu 2018

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP HỌC KỲ ĐẦU NĂM 2018

VB2: Khóa 15,16,16B,17,17B,18,18B -  LT:  Khóa 19,20A,20B

 

TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

HỆ

GHI CHÚ

Đợt tháng 4- Hệ Văn bằng 2 ĐHCQ, Liên thông ĐHCQ

1.

Thời gian đăng ký và nộp đơn xét TN

26/3/2018

– 28/3/2018

LTĐHCQ

VB2ĐHCQ

Đăng ký trên trang portal, thực hiện theo hướng dẫn

2.

Họp xét tốt nghiệp

12/4/2018

 

 

3.

Thông báo danh sách đạt tốt nghiệp

16/4/2018

 

http://online.ueh.edu.vn

4.

Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

14g00

18/4/2018

 

 

 

Ghi chú:

Dự kiến Tổ chức Lễ Tốt nghiệp trong khoảng thời gian từ ngày 05/7/2018 đến 12/7/2018 chung với Khóa 40 ĐHCQ, thông báo lịch cụ thể vào 21/5/2018.