Đang xử lí...

Thông báo đăng ký dự lễ tốt nghiệp đợt tháng 7/2018 [dự kiến tổ chức lễ từ ngày 05-10/7/2018]

Sinh viên tốt nghiệp các đợt trước (tháng 3, 4/2018) vui lòng theo dõi lịch tổ chức lễ tốt nghiệp theo Ngành/Chuyên ngành được công bố [xem thông tin]. Nếu có nhu cầu đăng ký dự lễ tốt nghiệp, sinh viên vui lòng gửi email đăng ký đến:

 

Lưu ý: Sinh viên khóa 40 - ĐHCQ sẽ được mặc định có tên trong danh sách dự lễ tốt nghiệp, không đăng ký bằng hình thức này.

 

Email: totnghiep_dhcq@ueh.edu.vn

Tiêu đề: Đăng ký dự lễ tốt nghiệp tháng 7/2018

Nội dung:

Họ tên sinh viên: ………………………………    

Ngày sinh: …………………………………

Mã số SV: ………………………………………..

Lớp: ……………

Khóa: ………………..

Hệ: …………. (Đại học chính quy/Liên thông ĐHCQ/Văn bằng 2 ĐHCQ)

 

Hạn chót sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp: Ngày 15/6/2018

Thông tin lễ tốt nghiệp chi tiết về thời gian đối với từng Ngành/Chuyên ngành): xem thông tin