Đang xử lí...

Danh sách sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp tháng 7/2018

Thông báo cho thuê lễ phục và dịch vụ tốt nghiệp (05-11/7/2018): xem chi tiết

 

 DANH SÁCH

KHOA/VIỆN

CHUYÊN NGÀNH

1. Danh sách sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp buổi sáng Thứ Năm, ngày 05/7/2018: xem

SV có mặt lúc 06g30 để làm các thủ tục liên quan

Kinh tế

- Kinh tế kế hoạch và đầu tư (CQ + VB2)

- Kinh tế bất động sản (CQ)

- Quản lý nguồn nhân lực (CQ + VB2)

- Thẩm định giá (CQ)

- Kinh tế học (CQ)

Luật

- Luật kinh doanh (CQ + VB2)

Toán – Thống kê

- Thống kê kinh doanh (CQ)

- Toán tài chính (CQ)

Công nghệ thông tin kinh doanh

- Tin học quản lý (CQ)

2. Danh sách sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp buổi chiều Thứ Năm, ngày 05/7/2018: xem

SV có mặt lúc 12g30 để làm các thủ tục liên quan

Quản trị

- Quản trị (CQ + VB2 + LT)

- Quản trị chất lượng (CQ)

3. Danh sách sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp buổi sáng Thứ Sáu, ngày 06/7/2018: xem

SV có mặt lúc 06g30 để làm các thủ tục liên quan

Kinh doanh quốc tế – Marketing

- Kinh doanh thương mại (CQ)

- Ngoại thương (CQ + VB2 + LT)

4. Danh sách sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp buổi chiều Thứ Sáu, ngày 06/7/2018: xem

SV có mặt lúc 12g30 để làm các thủ tục liên quan

Kinh doanh quốc tế – Marketing

- Marketing (CQ + VB2)

- Kinh doanh quốc tế (CQ + VB2)

Kế toán

- Kế toán công (CQ)

- Kiểm toán (CQ + VB2)

5. Danh sách sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp buổi sáng Thứ Hai, ngày 09/7/2018: xem

SV có mặt lúc 06g30 để làm các thủ tục liên quan

Tài chính

- Tài chính (CQ + VB2 + LT)

- Bảo hiểm

6. Danh sách sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp buổi chiều Thứ Hai, ngày 09/7/2018: xem

SV có mặt lúc 12g30 để làm các thủ tục liên quan

Ngân hàng

- Ngân hàng (CQ + VB2 + LT)

- Chứng khoán (CQ)

Tài chính công

- Tài chính công (CQ)

7. Danh sách sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp buổi sáng Thứ Ba, ngày 10/7/2018: xem

SV có mặt lúc 06g30 để làm các thủ tục liên quan

Kế toán

- Kế toán doanh nghiệp (CQ)

8. Danh sách sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp buổi chiều Thứ Ba, ngày 10/7/2018: xem

SV có mặt lúc 12g30 để làm các thủ tục liên quan

Kế toán

- Kế toán doanh nghiệp (VB2 + LT)

Viện du lịch

- Quản trị lữ hành (CQ)

- Du lịch (CQ)

Sinh viên tốt nghiệp năm 2017 đăng ký dự lễ

- CQ, VB2, LT

9. Danh sách sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp buổi sáng Thứ Tư, ngày 11/7/2018: xem

SV có mặt lúc 06g30 để làm các thủ tục liên quan

Chương trình chất lượng cao

- Quản trị

- Ngân hàng

- Kiểm toán

- Kinh doanh quốc tế

- Tài chính

 

- Sơ đồ bố trí chỗ ngồi buổi lễ tốt nghiệp: xem

 

Lưu ý:

- Trường hợp sinh viên có đăng ký dự lễ mà không có tên trong danh sách, vui lòng gửi phản hồi đến email: totnghiep_dhcq@ueh.edu.vn