Đang xử lí...

Kế hoạch đăng ký và xét tốt nghiệp tháng 8/2018 Khóa 21 - Liên thông Đại học chính quy (đợt 1)

 

TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1.

Thời gian đăng ký và nộp phí tốt nghiệp

24/7/2018

 – 25/7/2018

Đăng ký trên trang portal, nộp phí tại ngân hàng OCB

2.

Hội đồng thông qua danh sách tốt nghiệp

09/8/2018

 

3.

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp và các vấn đề liên quan

13/8/2018

Tại trang http://online.ueh.edu.vn hoặc http://daotao.ueh.edu.vn