Đang xử lí...

Thông báo đăng ký dự Lễ tốt nghiệp đợt tháng 12/2019

Lễ tốt nghiệp đợt tháng 12/2019 dự kiến được tổ chức vào ngày 27/12/2019. Sinh viên các Khóa hệ Đại học chính quy (Khóa 37, 38, 39, 40, 41) tốt nghiệp đợt tháng 9/2019 và sinh viên Liên thông ĐHCQ, Văn bằng 2 ĐHCQ tốt nghiệp các đợt tháng 9/2019 và tháng 12/2019 có nhu cầu đăng ký dự Lễ tốt nghiệp vui lòng gửi email đăng ký đến:

 

Họ tên sinh viên: ………………………………    

Ngày sinh: …………………………………

Mã số SV: ………………………………………..

Lớp: ……………   

Khóa: ………………..

Hệ: …………. (Đại học chính quy/Liên thông ĐHCQ/Văn bằng 2 ĐHCQ)

 

Danh sách chia đợt dự Lễ tốt nghiệp dự kiến sẽ được công bố lúc 16g00 ngày 23/12/2019 trên website www.daotao.ueh.edu.vn và www.online.ueh.edu.vn