Đang xử lí...

Kế hoạch xét tốt nghiệp học kỳ đầu năm 2019

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP HỌC KỲ ĐẦU NĂM 2019

VB2: Khóa 16, 16B, 17, 17B, 18, 18B, 19, 19B

 LT:  Khóa 20A, 20B, 21, 22

 

STT

NỘI DUNG

 

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1.

Thời gian đăng ký và nộp phí

03/4 – 05/4/2019

-Đăng ký tại Portal

-Nộp phí tại ngân hàng OCB

2.

Thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp

09/4/2019

Tại trang   http://online.ueh.edu.vn

hoặc http://daotao.ueh.edu.vn

3.

Thời gian khiếu nại và nhận bổ sung

11/4 – 12/4/2019

 

4.

Gửi Hội đồng thông qua danh sách tốt nghiệp

18/4/2019

 

5.

Trình ký Quyết định tốt nghiệp

24/4/2019

 

6.

Thông báo danh sách tốt nghiệp và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp

26/4/2019

 

7.

Dự kiến thời gian cấp bằng tốt nghiệp

10/6/2019