Đang xử lí...

Thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 ĐHCQ khóa 37, 38, 39, 40, 41

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

Hệ đào tạo

GHI CHÚ

1.

Thời gian đăng ký và nộp phí

23/4/2019 –

 03/5/2019

ĐHCQ

Khóa 37,38,

39,40,41

-Đăng ký tại Portal

-Nộp phí tại ngân hàng OCB

2.

Thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp

07/5/2019

 

Tại trang   http://online.ueh.edu.vn hoặc

http://daotao.ueh.edu.vn

 

3.

Thời gian khiếu nại và nhận bổ sung

07/5/2019 –

 10/5/2019

 

 

4.

Gửi Hội đồng thông qua danh sách tốt nghiệp

14/5/2019

 

 

5.

Trình ký Quyết định tốt nghiệp

20/5/2019

 

 

6.

Thông báo danh sách tốt nghiệp và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp

12/6/2019 –

13/6/2019

 

 

7.

Dự kiến thời gian cấp bằng tốt nghiệp

7/2019