Đang xử lí...

Thông báo về thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt tháng 5/2019

Lễ tốt nghiệp đợt tháng 5/2019 được tổ chức từ ngày 04/7 đến 12/7/2019. Thông tin chi tiết về thời gian đối với từng Khóa/Hệ/Ngành/Chuyên ngành: xem thông tin

 

Đăng ký dự Lễ tốt nghiệp:

1. Sinh viên Khóa 41 – ĐHCQ KHÔNG ĐĂNG KÝ dự Lễ tốt nghiệp (Danh sách sinh viên Khóa 41 – ĐHCQ dự Lễ tốt nghiệp sẽ bao gồm toàn bộ sinh viên Khóa 41 – ĐHCQ tốt nghiệp đợt tháng 5/2019).

 

2. Sinh viên các Khóa hệ Đại học chính quy (Khóa 37, 38, 39, 40), Liên thông ĐHCQ, Văn bằng 2 ĐHCQ tốt nghiệp các đợt tháng 3, 4, 5/2019 vui lòng theo dõi lịch tổ chức lễ tốt nghiệp theo Khóa/Hệ/Ngành/Chuyên ngành được công bố trên. Nếu có nhu cầu đăng ký dự Lễ tốt nghiệp, sinh viên vui lòng gửi email đăng ký đến:

Họ tên sinh viên: ………………………………    

Ngày sinh: …………………………………

Mã số SV: ………………………………………..

Lớp: ……………   

Khóa: ………………..

Hệ: …………. (Đại học chính quy/Liên thông ĐHCQ/Văn bằng 2 ĐHCQ)

 

Thời gian đăng ký dự lễ tốt nghiệp: đến 16g30 ngày 14/6/2019

Thời gian công bố danh sách chia đợt dự lễ tốt nghiệp: 16g30 ngày 21/6/2019 tại website www.online.ueh.edu.vn và www.daotao.ueh.edu.vn