Đang xử lí...

Thông báo danh sách sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp tháng 7/2019

Thông báo về việc dời ngày tổ chức Lễ tốt nghiệp Khóa 41 ĐHCQ: xem thông báo

DANH SÁCH

KHOA/VIỆN

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

GHI CHÚ

1. Danh sách sinh viên đăng ký

dự lễ tốt nghiệp buổi sáng Thứ Năm,

ngày 04/7/2019: Xem danh sách

SV có mặt lúc 06g30

để làm các thủ tục liên quan

Tài chính

-   Tài chính

Chương trình chất lượng cao Khóa 41, 40, 39, 38, 37 - ĐHCQ
(Tốt nghiệp đợt tháng 3/2019 và tháng 5/2019)

Kế toán

-  Kế toán doanh nghiệp

-   Kiểm toán

Quản trị

-   Quản trị

2. Danh sách sinh viên đăng ký

dự lễ tốt nghiệp buổi chiều Thứ Năm,

ngày 04/7/2019: Xem danh sách

SV có mặt lúc 12g30

để làm các thủ tục liên quan

KDQT-Marketing

-   Kinh doanh quốc tế

3. Danh sách sinh viên đăng ký

dự lễ tốt nghiệp buổi sáng Thứ Sáu,

ngày 05/7/2019: Xem danh sách

SV có mặt lúc 06g30

để làm các thủ tục liên quan

Kinh tế

-  Kinh tế học

Khóa 41 - ĐHCQ

-  Kinh tế kế hoạch và đầu tư

-  Quản lý nguồn nhân lực

-  Thẩm định giá

-  Bất động sản

KDQT-

Marketing

-  Marketing

4. Danh sách sinh viên đăng ký

dự lễ tốt nghiệp buổi chiều Thứ Sáu,

ngày 05/7/2019: Xem danh sách

SV có mặt lúc 12g30

để làm các thủ tục liên quan

Quản trị

-  Quản trị

Khóa 41 - ĐHCQ

-  Quản trị chất lượng

- Quản trị khởi nghiệp

Ngoại ngữ KT

- Tiếng Anh thương mại

Luật

-  Luật kinh doanh

5. Danh sách sinh viên đăng ký

dự lễ tốt nghiệp buổi sáng Thứ Tư,

ngày 10/7/2019: Xem danh sách

SV có mặt lúc 06g30

để làm các thủ tục liên quan

Quản trị

Khóa 20, 20B, 22 - Liên thông ĐHCQ 

KDQT-

Marketing

Ngân hàng

Kế toán

6. Danh sách sinh viên đăng ký

dự lễ tốt nghiệp buổi chiều Thứ Tư,

ngày 10/7/2019: Xem danh sách

SV có mặt lúc 12g30

để làm các thủ tục liên quan

Quản trị

Khóa 21 - Liên thông ĐHCQ

 

Kế toán

Khóa 16, 16B, 17, 17B, 18, 18B, 19, 19B - Văn bằng 2 ĐHCQ

 

Luật

Khóa 37, 38, 39, 40 - ĐHCQ (Tốt nghiệp đợt tháng 3/2019)

 

7. Danh sách sinh viên đăng ký

dự lễ tốt nghiệp buổi sáng Thứ Năm,

ngày 11/7/2019: Xem danh sách

SV có mặt lúc 06g30

để làm các thủ tục liên quan

Tài chính công

-  Tài chính công

Khóa 41 - ĐHCQ

 Tài chính

-  Bảo hiểm

-  Tài chính

8. Danh sách sinh viên đăng ký

dự lễ tốt nghiệp buổi chiều Thứ Năm,

ngày 11/7/2019: Xem danh sách

SV có mặt lúc 12g30

để làm các thủ tục liên quan

KDQT - Marketing

-  Kinh doanh thương mại

Khóa 41 - ĐHCQ

-  Kinh doanh quốc tế

-  Ngoại thương

 9. Danh sách sinh viên đăng ký

dự lễ tốt nghiệp buổi sáng Thứ Sáu,

ngày 12/7/2019: Xem danh sách

SV có mặt lúc 06g30

để làm các thủ tục liên quan

Kế toán

-  Kế toán doanh nghiệp

Khóa 41 - ĐHCQ

-  Kế toán công

-  Kiểm toán

10. Danh sách sinh viên đăng ký

dự lễ tốt nghiệp buổi chiều Thứ Sáu,

ngày 12/7/2019: Xem danh sách

SV có mặt lúc 12g30

để làm các thủ tục liên quan

 Ngân hàng

-  Chứng khoán

Khóa 41 - ĐHCQ

-  Ngân hàng

 Toán - Thống kê

-  Thống kê kinh doanh

- Toán tài chính

 Công nghệ TTKD

-  Tin học quản lý

Viện Du lịch

-  Quản trị lữ hành

   Khóa 37, 38, 39, 40 - ĐHCQ (Tốt nghiệp đợt tháng 5/2019)

 

 

- Sơ đồ bố trí chỗ ngồi buổi lễ tốt nghiệp: xem sơ đồ

Danh sách sinh viên đăng ký dự lễ: xem danh sách

Danh sách sinh viên nợ sách Thư viện: xem danh sách

Sinh viên nợ sách Thư viện phải hoàn trả sách trong các ngày 01, 02/7/2019 tại Thư viện trường [279 Nguyễn Tri Phương, quận 10]. Sau khi trả sách, sinh viên phải lấy giấy xác nhận và xuất trình khi nhận bằng trong buổi lễ tốt nghiệp.

 

Lưu ý:

- Sinh viên phải mặc lễ phục tốt nghiệp theo quy định của Trường. Sinh viên liên hệ nhận lễ phục tại đại sảnh tầng trệt, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, buổi sáng 6h30, buổi chiều 12h30. Tiền thế chân lễ phục tốt nghiệp là 1.000.000đ, sinh viên sẽ nhận lại tiền sau khi hoàn trả lễ phục (sinh viên chương trình chất lượng cao không phải đóng tiền thế chân lễ phục tốt nghiệp).

- Sinh viên có mặt tại Hội trường A1.16, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, buổi sáng 7h00, buổi chiều 13h00 để điểm danh. Sinh viên đến trễ sẽ không có tên trong danh sách xướng danh lễ tốt nghiệp.

- Thời gian lễ tốt nghiệp dự kiến: buổi sáng kéo dài đến khoảng 11h00 và buổi chiều đến 16h30, sinh viên sắp xếp thời gian để tham dự toàn thời gian của buổi lễ.

- Để đảm bảo tính nghiêm túc, trang trọng, trật tự, Ban tổ chức buổi lễ sẽ tổ chức chụp hình cho tất cả sinh viên. Các máy ảnh gia đình, cá nhân chỉ được sử dụng sau thời gian buổi lễ chính thức.

- Người thân tham dự lễ tốt nghiệp phải tuân thủ theo hướng dẫn của Ban tổ chức. Người thân và sinh viên lưu ý tự bảo quản tài sản cá nhân trong buổi lễ tốt nghiệp.

- Trường hợp sinh viên có đăng ký dự lễ mà không có tên trong danh sách, vui lòng gửi phản hồi đến email: totnghiep_dhcq@ueh.edu.vn