Đang xử lí...

Thông tin hướng dẫn sinh viên tham dự lễ tốt nghiệp từ ngày 4-12/7/2019

NỘI DUNG LƯU Ý KHI SINH VIÊN THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP

 

 

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp: xem thông báo

Thông tin lễ tốt nghiệp chi tiết về thời gian đối với từng Ngành/Chuyên ngành): xem thông tin

Danh sách chia đợt dự lễ tốt nghiệp: xem danh sách

 

1. Sinh viên có mặt đúng giờ theo thời gian như sau:

1.1  Buổi sáng: (xem danh sách Ngành/chuyên ngành dự lễ tốt nghiệp)

-          6g30: Sinh viên có mặt để nhận lễ phục tốt nghiệp tại sảnh tầng trệt.

-          7g00: Sinh viên mặc lễ phục và có mặt trong Hội trường A.116 để điểm danh và được hướng dẫn nhận bằng tốt nghiệp.

1.2 Buổi chiều: (xem danh sách Ngành/chuyên ngành dự lễ tốt nghiệp)

-          12g30: Sinh viên có mặt để nhận lễ phục tốt nghiệp tại sảnh tầng trệt.

-          13g00: Sinh viên mặc lễ phục và có mặt trong Hội trường A.116 để điểm danh và được hướng dẫn nhận bằng tốt nghiệp.

 

2. Chuẩn bị tiền thế chân lễ phục tốt nghiệp: 1.000.00đ (Một triệu đồng). Sinh viên sẽ nhận lại tiền thế chân khi trả lễ phục sau buổi lễ (sinh viên chương trình chất lượng cao không phải đóng tiền thế chân lễ phục tốt nghiệp)

 

3. Lưu ý bảo quản tư trang và các vật dụng có giá trị, tránh các trường hợp mất mát có thể xảy ra.

 

4. Sinh viên lưu ý người thân tham dự lễ tốt nghiệp:

+ Có mặt trước 08g00 đối với lễ tổ chức vào buổi sáng và trước 14g00 đối với lễ tổ chức vào buổi chiều.

+ Ngồi theo hướng dẫn của bộ phận điều phối.

 

5. Trong suốt quá trình tham dự buổi lễ, sinh viên không được phép ra ngoài để đảm bảo tính trang trọng của buổi lễ.