Đang xử lí...

Thông báo kế hoạch đăng ký và xét tốt nghiệp tháng 9/2019 - Đợt 3 năm 2019

  • Đại học chính quy (ĐHCQ) khóa 37, 38, 39, 40, 41
  • Văn bằng 2 ĐHCQ khóa 17, 17B, 18A, 18B, 19A, 19B
  • Liên thông ĐHCQ khóa 20B, 21, 22

 

TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1.

Thời gian đăng ký và nộp phí tốt nghiệp

27/8/2019

 – 30/8/2019

Đăng ký trên trang portal, nộp phí tại ngân hàng OCB

2.

Thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp

06/9/2019

Tại trang

http://online.ueh.edu.vn hoặc http://daotao.ueh.edu.vn

3.

Thời gian khiếu nại và nhận bổ sung

09/9/2019

– 11/9/2019

 

4.

Gửi Hội đồng thông qua danh sách tốt nghiệp

13/9/2019

 

5.

Trình ký Quyết định tốt nghiệp

19/9/2019