Đang xử lí...

Thông báo kế hoạch đăng ký và xét tốt nghiệp tháng 4/2020 đợt 1 năm 2020

  • Đại học chính quy khóa 37, 38, 39, 40, 41, 42;
  • Văn bằng 2 chính quy khóa 17, 17B, 18A, 18B, 19A, 19B, 20A;
  • Liên thông đhcq khóa 21, 22, 23.1.

Chính khóa : K.42- ngành Kế toán; VB2- K20A; LT-K23.1

 

TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1.

Thời gian đăng ký và nộp phí tốt nghiệp

16/4 – 18/4/2020

Đăng ký trên trang portal, nộp phí tại ngân hàng OCB

2.

Thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp

22/4/2020

Tại trang

http://online.ueh.edu.vn hoặc http://daotao.ueh.edu.vn

 

3.

Thời gian khiếu nại và nhận bổ sung

22/4 – 24/4/2020

 

4.

Gửi Hội đồng thông qua danh sách tốt nghiệp

04/5/2020

 

5.

Trình ký Quyết định tốt nghiệp

11/5/2020