Đang xử lí...

Thông báo nộp chứng chỉ ngoại ngữ Khóa 43 - Đại học chính quy xét tốt nghiệp học kỳ cuối năm 2020

Thực hiện quy định chuẩn TOEIC đối với sinh viên Đại học chính quy (ĐHCQ) và quy định về ngoại ngữ hai trong chương trình cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại của Trường, phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên (QLĐTCTSV) thông báo về việc nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc ngoại ngữ hai cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh thương mại để xét tốt nghiệp học kỳ cuối năm 2020 đối với sinh viên khóa 43 - ĐHCQ (bao gồm khóa 43 chương trình chất lượng cao) như sau:

1. Các chứng chỉ cần nộp

Sinh viên đăng ký nộp trên trang Portal cá nhân và nộp một trong những bản photo  (không nộp bản chính, không sao y/công chứng) các chứng chỉ hoặc các giấy chứng nhận điểm thi tiếng Anh quốc tế hoặc ngoại ngữ hai theo bảng dưới đây với tổng điểm quy định tương ứng :

  1. Các ngành/chuyên ngành thuộc chương trình chất lượng cao:

 

Ngành/chuyên ngành

Tổng điểm tối thiểu phải đạt

TOEIC

TOEFL iBT

IELTS

- Quản trị, Tài chính, Marketing

550

60

5.0

- Kinh doanh quốc tế (tiếng Việt)

650

72

5.5

- Kinh doanh quốc tế (tiếng Anh)

700

75

6.5

 

  1. Các ngành/chuyên ngành thuộc chương trình đại trà:

 

Ngành/chuyên ngành

Tổng điểm tối thiểu phải đạt

TOEIC

TOEFL iBT

IELTS

- Kinh doanh quốc tế, Ngoại thương

600

65

5.5

- Quản trị lữ hành, Quản trị khách sạn,           Quản trị sự kiện & DVGT

550

60

5.0

-  Các ngành/chuyên ngành khác

500

55

4.5

 

1.3 Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại:

Sinh viên có thể được miễn học ngoại ngữ hai tại Trường nếu nộp một trong các chứng chỉ quốc tế tương đương cấp độ B1 (hoặc bậc 3/6) trở lên theo Khung tham chiếu Châu Âu, cụ thể như sau:

Cấp độ

(CEFR)

Tiếng

Nga

Tiếng

Pháp

Tiếng

Đức

Tiếng

Trung

Tiếng

Nhật

Tiếng

Hàn

B1

TRKI 1

DELF B1

TCF

niveau 3

B1

ZD

HSK

cấp độ 3

JLPT

N4

TOPIK3

(trung cấp 1)

 

2. Thời hạn của chứng chỉ

Thời hạn giá trị của các chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận điểm nêu trên là 2 năm kể từ ngày thi tính đến thời điểm xét tốt nghiệp. Cụ thể, để đủ điều kiện xét tốt nghiệp học kỳ cuối năm 2020, thời điểm thi ghi trên chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc ngoại ngữ hai từ tháng 01/2018 trở về sau.

3. Phương thức đăng ký nộp chứng chỉ

            Sinh viên đăng ký nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc ngoại ngữ hai để xét tốt nghiệp tại trang Portal cá nhân từ ngày 10/06/2020 - 16/10/2020 theo các bước như sau:

  • Vào trang Portal cá nhân;
  • Chọn “Nộp chứng chỉ ngoại ngữ”;
  • Nhập đầy đủ các thông tin: Loại chứng chỉ, Tổng điểm, điểm các kỹ năng (nếu có), ngày thi, ID chứng chỉ (nhập dãy số phía trên dòng chữ Identification number/Candidate ID/CMND/CCCD);
  • Nhấn “Lưu thông tin” ;
  • Sau đó, hệ thống sẽ báo ở dòng “Danh sách chứng chỉ đã nhập” các thông tin về “hạn xét tốt nghiệp” và “chờ thẩm tra”;
  • Sau khi có kết quả thẩm tra, hệ thống báo “Hợp lệ” hoặc “Không hợp lệ”;

4. Thời gian và địa điểm nộp chứng chỉ

            Phòng QLĐTCTSV tổ chức nhận chứng chỉ (bản photo, không sao y/công chứng) như sau:

            - Từ ngày 19/06/2020 đến 16/10/2020: lớp trưởng nhận danh sách sinh viên nộp chứng chỉ ngoại ngữ tại Văn phòng khoa và tiến hành nhận chứng chỉ sinh viên trong lớp;

             - Từ ngày 19/10/2020 đến 23/10/2020: lớp trưởng nộp danh sách sinh viên đã nộp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tại Văn phòng khoa trong giờ hành chính;

             - Từ ngày 26/10/2020 đến 28/10/2020: thư ký khoa bàn giao danh sách và các chứng chỉ cho phòng QLĐTCTSV (bàn số 5) trong giờ hành chính.

 

Lưu ý:

- Sinh viên thực hiện cả hai mục 3 và 4 khi nộp chứng chỉ;

- Sinh viên chịu trách nhiệm về nội dung ghi trong bản photo chứng chỉ đã nộp;

- Đối với những sinh viên nộp các chứng chỉ hoặc các giấy chứng nhận điểm thi tiếng Anh quốc tế hoặc ngoại ngữ hai sau thời gian trên, sinh viên không được nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Văn bằng tốt nghiệp khi chưa có kết quả thẩm tra từ tổ chức cấp chứng chỉ.

           

            Đối với sinh viên xét tốt nghiệp các đợt tiếp theo trong năm 2021, phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên sẽ có thông báo hướng dẫn nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc ngoại ngữ hai vào tháng 03/2021.

 

            Chuyên viên phụ trách: C. Lan - ntlan@ueh.edu.vn, số điện thoại liên hệ; 028 38230082 ext: 141