Đang xử lí...

Thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp và phát bằng cho sinh viên ĐHCQ khóa 42 và các khóa tốt nghiệp tháng 12/2019

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các sinh viên Đại học chính quy khóa 42 và sinh viên các khóa tốt nghiệp đợt 4/2019 các nội dung sau:

  1. Lễ Tốt nghiệp sẽ thông báo vào cuối tháng 6/2020 tại website: daotao.ueh.edu.vn

 

  1. Để tránh tập trung đông người, Trường thông báo lịch phát bằng cụ thể cho từng lớp (xem lịch đính kèm). Sau thời gian này, sinh viên có thể đến nhận bằng từ thứ 2 đến thứ 6, sáng 8g00-11g30; chiều từ 13g30-16g00.

 

 

  1. Khi đến nhận bằng, sinh viên cần lưu ý:

Sinh viên cần phải đeo khẩu trang (sinh viên tự trang bị khẩu trang) và được đo thân nhiệt trước khi vào trường.

- Sinh viên đến nhận bằng cần mang theo Chứng minh nhân dân. Trường hợp nhận bằng thay, cần có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương.

- Khi nhận văn bằng, sinh viên xem kỹ các thông tin được in trên văn bằng (họ tên, ngày sinh, giới tính, ngành, xếp hạng tốt nghiệp) và ký nhận trong danh sách nhận bằng.

 

LỊCH PHÁT BẰNG

TT

LỚP/KHÓA

NGÀY NHẬN

1

IBC1,2/K42

Sáng 11/5/2020

2

IBC3,4/K42

Chiều 11/5/2020

3

IBC5,6/K42

Sáng 12/5/2020

4

IBC7,8/K42

Chiều 12/5/2020

5

IBC9,10/K42

Sáng 13/5/2020

6

IBC11,12/K42

Chiều 13/5/2020

7

IBC13,14/K42

Sáng 14/5/2020

8

IBC15,16, ADC1,2/K42

Chiều 14/5/2020

9

FNC1,2/K42

Sáng 15/5/2020

10

AE1,2, DT1,2/K42

Chiều 15/5/2020

11

NS1,2/K42

Sáng 18/5/2020

12

AG1,TG1,BD1,KC1AD1/K42

Chiều 18/5/2020

13

AD2,3,4/K42

Sáng 19/5/2020

14

AD5, CL1,2, EM1/K42

Chiều 19/5/2020

15

LH1, KS1/K42

Sáng 20/5/2020

16

KM1,2/K42

Chiều 20/5/2020

17

KM3,4

Sáng 21/5/2020

18

IB1/K42

Chiều 21/5/2020

19

IB2/K42

Sáng  22/5/2020

20

FT1/K42

Chiều 22/5/2020

21

FT2/K42

Sáng 25/5/2020

22

MR1,2/K42

Chiều 25/5/2020

23

MR3,4/K42

Sáng 26/5/2020

24

PF1,2, TA1, BR1, TT1/K42

Chiều 26/5/2020

25

FN1,2/K42

Sáng 27/5/2020

26

FN3,4/K42

Chiều 27/5/2020

27

FN5,6/K42

Sáng 28/52020

28

NH1,2,3,4/K42

Chiều 28/5/2020

29

NH5,6, TF1, TD1/K42

Sáng 29/5/2020

30

BI1,2, EC1, LA1,2/K42

Chiều 29/5/2020

31

AV1,2,3/K42

Sáng 01/6/2020

32

Khóa 41

Chiều 01/6/2020

33

Các khóa 37,38,39,40

Sáng 02/6/2020

 

  1. Sinh viên nếu có vấn đề gì cần hỗ trợ vui lòng gửi tới cô Hạnh địa chỉ email: nthhanh@ueh.edu.vn để được giải đáp.